Yara Shahidi

10. Februar 2000, momentanes Alter: 21 Jahre