Graham McTavish

4. Januar 1961, momentanes Alter: 63 Jahre