Mikhail Baryshnikov

27. Januar 1948, momentanes Alter: 74 Jahre