Yara Shahidi

10. Februar 2000, momentanes Alter: 19 Jahre